Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Role lukostřelce v procesech vertikální stratifikace středoevropských společností na prahu doby bronzové. Traseologie, balistika, operační řetězce.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 21 (SGA0201700001)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  17-11425S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Archer’s role in vertical stratification processes of Central European societies at the onset of the Bronze Age. Use wear, ballistics, operations.

 • Anotace anglicky

  Functional and symbolic meaning of lithic projectiles in social dynamics of prehistoric societies is one of the most interesting topics in the analysis of chipped stone industry worldwide. They played a crucial role in the beginning of vertical stratification and emergence of warrior elites in Late Eneolithic and Early Bronze Age, representing a utilitarian functional warrior attribute with profound symbolic and gender-specific meaning. Their occurrence among grave goods in all Central European cultures of that time is with regard to reconstruction of social structures a topic of all-European interest. We would like to contribute to topical discussion and reinterpretation of the role of archery in warfare of that turbulent period with a complex analysis of functional and social roles of lithic arrowheads based on use wear, 3D ballistic analyses, reconstruction of operational sequences of projectiles in their multi phase use and repair, and the analysis of archaeological data in accordance with anthropological analyses performed. We expect publication outputs of cardinal importance.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  10. 4. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-GA0-GA-R/13:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 2. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 216 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 216 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč