Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Počátek kulturní krajiny na Moravě: výzkum unikátní neolitické studny z Uničova

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 21 (SGA0201700001)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Palackého v Olomouci / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  17-11711S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The origin of cultural landscape in Moravia: investigation of the unique Neolithic well from Uničov

 • Anotace anglicky

  Hunter and gatherer communities switched to the Neolithic way of life round the mid-6th millennium BC. The sedentary way of life was related to plant cultivation and livestock breeding, which induced the origin of long-time settlement areas. Communities of the first farmers chose another strategy in exploitation of surrounding landscape; one of them was the assurance of access to water sources. The excavation of a Neolithic settlement in Uničov–U Kravína at the end of 2015, which yielded the discovery of a wooden well with sediment infill from the beginning of the Neolithic, enabled to study this topic by a multi-proxy approach using a set of different methods. By analysing and interconnecting the data from archaeological and environmental research we will be able to answer the questions of how the first farmers could have influenced their environment, to what extent the environment has changed through the Neolithic and how the prehistoric cultural landscape emerged in Moravia. The results will be compared with information from finished excavations in both Moravia and a wider Europa.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  6. 5. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-GA0-GA-R/13:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 2. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 904 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 761 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  143 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč