Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Ekonomický dopad investičních sporů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 22 (SGA0201800001)

 • Hlavní účastníci

  Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  18-04630S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Economic Impact of Investment Disputes

 • Anotace anglicky

  The project will provide an economic analysis of effects of foreign investment disputes on investors and on home countries for FDI. The project represent the first and entirely original attempt to analyze legal disputes between foreign investors and home countries’ governments with the help of economic analysis. This new link between economics and law calls for a new methodology of analysis (1) focusing on the analysis of factors making foreign investors engage in international arbitrations; (2) assessment of existing data (3) formulation of working hypotheses and economic models suitable for assessment of effects of disputes; (4) empirical assessment of effects of investment disputes on investors and on FDI flows. Using new data sets and economic and statistical model will lead to several empirical and theoretical studies.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projektovému týmu se podařilo naplnit cíle z hlediska počtu a kvality výstupů (2 x Q1, Q3, Q2 + 1 x Jost), avšak pouze částečně z hlediska empirické analýzy ekonomických dopadů investičních sporů. Finanční hospodaření v posledním roce je poznamenáno nerefundovanými náklady na zrušenou cestu do USA. Celkové výstupy projekty lze však považovat dostatečně průkazné a projekt lze hodnotit jako splněný.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-GA0-GA-U

 • Datum dodání záznamu

  29. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 136 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 136 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč