Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Historický vývoj meteorologických teorií a terminologie v českých zemích

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Hlavní účastníci

  Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  19-03834S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Historical development of meteorological theories and terminology in the Czech Lands

 • Anotace anglicky

  While the history of weather and climate in the Czech lands is attracting a lot of scientific interest, the evolution of meteorological theories and terminology in this region has been studied rather marginally, and solely from the perspective of atmospheric sciences. This project embodies an innovative synergy of humanities and natural sciences, specifically of historiography, linguistics and meteorology. It aims at complex monitoring of the Middle Ages and Modern Times (until 1750) in the Czech lands in terms of occurrence and development of theories discussing the causes of meteorological phenomena and their forecasting. The research is based on an analysis of written, mostly Latin sources from the Czech lands. Particular attention will be paid to Latin terms, often derived from Greek, which became the etymological base for many Czech meteorological terms. Studying of terminology development in relation to then meteorological theories will i. a. allow the augmentation of Czech online lexicon of meteorology, in terms of etymological and historical development of modern terminology.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10509 - Meteorology and atmospheric sciences

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2022

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 595 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 595 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč