Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Mramor jako surovina šperků v neolitu střední Evropy

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  19-04121S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Marble as a raw material in the Neolithic jewels of Central Europe

 • Anotace anglicky

  Marble is one of many stone raw materials used in the Neolithic period that has not yet been sufficiently explored, although the area of Bohemia has the ideal preconditions for its study. First of all, the prehistoric mining for marble on the Bílý kámen Hill near Sázava (Central Bohemia) was discovered already in the 1930's. This area represents the unique European phenomenon. The second reason is the fact that the leading artefacts, which are marble bracelets in Bohemia, have been mapped in the past from the perspective of their occurrence in archaeological contexts. However, our preliminary results of geochemical measurements show that the material of some bracelets from nearby localities in Bohemia differs, contrary to the assumptions, from the marble mined in prehistoric times on the Bílý kámen Hill. This discrepancy is the starting point of the project. Hence, the questions about the use and processing of marble jewellery in Central Europe and their intercultural distribution networks can be asked. The submitted project should answer these questions in a comprehensive way.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt výrazně přispěl k poznání tématu. Údaje v charakteristice výsledků jsou adekvátní. Projekt má význam především pro archeologii a geologii. Výstupy jsou zcela v souladu s návrhem projektu. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s návrhem projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  30. 4. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-GA0-GA-U

 • Datum dodání záznamu

  3. 8. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 089 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 863 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  195 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč