Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947-1959). Zpracování a vydání knižní monografie

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Hlavní účastníci

  Institut Bohuslava Martinů o.p.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  19-06958S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Jan Novák and Bohuslav Martinů in the light of mutual correspondence (1947-1959). Processing and publication of a monograph

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is the elaboration and publication of a monograph focused on the relationship between composer Jan Novák and his teacher Bohuslav Martinů in 1947-1959 based primarily on the intended critical edition of their mutual correspondence. The research sources are contained within Jan Novák's estate in the Czech Museum of Music in Prague, which will be treated from the musicological point of view for the first time. The key motivating factor of this project is the centenary of the birth of composer Jan Novák in 2021, to which the heuristic research, processing and publication of the monograph will be directed. Since Jan Novák still lacks own book-length monograph of his life and work, as well as a catalog of works, this publication will serve as the first representative academic entry into the issues of his musical thinking and complicated career. Secondarily, this will become the starting point for further biographical research, since Jan Novák's relationship with Bohuslav Martinů was crucial to his lifelong artistic orientation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt dosáhl vytčených cílů zcela dle plánu; dvojjazyčná monografie publikovaná na konci roku 2021 v MUNI Press přesáhla plánovaný rozsah, drobné navýšení rozpočtu na vydání bylo saturováno ušetřenými náklady na materiál a cesty.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 5. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-GA0-GA-U

 • Datum dodání záznamu

  29. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 001 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 001 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč