Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Hybridní nanovesikuly exosom-dendrimer pro genovou terapii a cílenou dopravu léčiv

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202000001

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  20-21421S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Hybrid exosome-dendrimer nanovesicles for gene therapy and drug delivery applications

 • Anotace anglicky

  In this project, hybrid exosome-dendrimer/dendron nanovesicles (EMDs) for applications in targeted drug and gene delivery will be prepared from exosomes (EMs) isolated from various natural sources and carbosilane dendritic nanostructures. We will synthesize a series of well-defined branched molecules –dendritic wedges (csDWs) which will be employed as building blocks for preparation of Janus type dendrimers (J-csDDMs), dendrons (csDDs) and amphiphilic dendrons (Amp-csDDs). Such nanostructures should interact by electrostatic or hydrophobic interactions with EM membranes, resulting in spontaneous hybrid nanovesicles formation (EMD). We will study the EMDs by a wide range of biophysical methods, microscopy techniques and by in silico molecular modelling. The most promising EMD nanovesicles will be decorated with protein/peptide ligands for cancer cell targeting, loaded with pro-apoptotic siRNAs or anti-cancer drugs (or both), and their cancer cell toxicity will be studied in vitro on 2D/3D cancer cell cultures and in vivo in xenografted zebrafish embryos.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10610 - Biophysics

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BO - Biofyzika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  29. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 497 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 497 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč