Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Lovci na sídlišti: Rekonstrukce prostorového chování na lokalitách moravského gravettienu.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202000001

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  20-26094S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Hunters at a camp: Reconstruction of spatial behaviour at Moravian Gravettian sites.

 • Anotace anglicky

  The spatial patterns and structures created by the objects in archaeological record at sites are generally understood as an expression of human behaviour and adaptation to their natural and socio-economic environment. In this sense, the project focuses on intra-site spatial analysis of Gravettian settlements in Middle Danube region, especially the comprehensive investigation of particular archaeological find situations in the settlement area Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice. The basic description and advanced natural science analyses of archaeological material and field data from selected sites will be compiled using sophisticated GIS tools, and then compared and evaluated also with analogies from ethnoarchaeology and experimental archaeology. The project aims to identify the processes leading to the formation of the examined archaeological record, and to reconstruct the settlement models of Gravettian hunter-gatherers in terms of intra-site development dynamics and spatial organization of the settlements in relation to the adaptations in economic-subsistence strategies.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  P - Přerušený víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  8. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 765 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 765 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč