Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Inteligentní analýza obsahu a struktury WWW

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 2 (SGA02003GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Intelligent analysis of WWW content and structure

 • Anotace anglicky

  Intelligent analysis of the World-Wide Web content and structure is considered as major application area by both information retrieval and knowledge engineering research; the principal paradigms however differ. IR researchers view the web as an enormouscollection of text documents that can be represented as uniform vectors of features; the hugeness of this collection can be attacked by statistical techniques such as latent semantic indexing. KE researchers focus on logical inference and abstraction ofconceptual metadata from elementary terms and structures; the semantics is formalised by ontologies. The current project attempts to integrate both views. The main tasks addressed are: mathematical formalisation of the metadata extraction task, design ofanintegrated collection of web ontologies, development of an agent architecture for web analysis (relying on the redundancy and complementarity of information expressed by different types of data), design of a structured XML-based representation of web

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace

 • CEP - vedlejší obor

  BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

 • CEP - další vedlejší obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10103 - Statistics and probability<br>10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20204 - Robotics and automatic control<br>20205 - Automation and control systems<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo vyvinout a integrovat soubor různorodých metod aplikovatelných na analýzu obsahu a struktury WWW. Vedle činností bezprostředně směřujících k této aplikaci se projektový tým věnoval i vývoji metod s obecnějším využitím, jako je efektiv

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2003

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2005

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP06-GA0-GA-U/07:6

 • Datum dodání záznamu

  15. 1. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 500 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  834 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  666 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč