Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Dendrimery na bázi calix[n]arenů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 2 (SGA02003GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Calix[n]arene-based dendrimers

 • Anotace anglicky

  The overall shape of hyperbranched polymer (dendritic structures) could be controlled by using of appropriate multivalent core. The geometry of this core determines the direction of branching while the number of its functional groups keeps control overthe number of branches. The chemistry of calix[n]arenes offers us a broad variations in the structural and geometrical features of calixarene derivatives, what makes the calixarenes the ideal candidates for the core moieties of dendrimers. Usingcalix[4]arenes immobilised in appropriate conformations (cone, partial cone, 1,3-alternate) will lead to the structures with different overall geometry and hence to the materials possessing different physico-chemical properties. On the other hand, theincorporationof calix[n]arene moieties into the surface of dendritic structures can yield compounds possessing extraordinary properties, e.g. high complexation ability towards charged or even neutral molecules. Dendrimers bearing calixarene units on the

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CC - Organická chemie

 • CEP - vedlejší obor

  CD - Makromolekulární chemie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10401 - Organic chemistry<br>10404 - Polymer science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle projektu byly splněny. Bylo ověřeno, že použití calixarenových derivátů v rámci dendritické struktury vede ke vzniku zajímavých supramolekulárních systémů, vykazujících zajímavé komplexační chování. Byly rozpracovány metody přípravy výchozích látek

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2003

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2005

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP06-GA0-GA-U/07:6

 • Datum dodání záznamu

  15. 1. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 046 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 636 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  2 410 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč