Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Mikrobiální transformace organických polutantů ve směsích

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Microbial transformation of organic pollutants in mixtures

 • Anotace anglicky

  The objective of this project is to investigate biotransformation of mixtures of organic pollutants. The investigation will be aimed on nitroaromatic compounds, above all - the project follow up our preliminary study of biodegradation of nitroaromatic compounds. Microbial transformation of organic pollutants can be strongly affected (induced, inhibited) by the presence of other organic compounds. Although numerous studies have described the biodegradation of individual organopollutants, the understanding of microbial degradation of mixtures of organic compounds is limited. Contaminated ecosystems commonly contain heterogeneous mixtures of organopollutants, however. Microorganisms capable to degrade simultaneously several organopollutants inmixture could be used in bioremediation.The aim of the project is: to describe transformation of organic compounds (nitroaromates and compounds with similar chemical structure) in mixtures, by microorganisms isolated previously for their capability for

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  EE - Mikrobiologie, virologie

 • CEP - vedlejší obor

  EI - Biotechnologie a bionika

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10606 - Microbiology<br>10607 - Virology<br>20801 - Environmental biotechnology<br>20802 - Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and biosensing devices) in environmental management<br>20803 - Environmental biotechnology related ethics<br>20901 - Industrial biotechnology<br>20902 - Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation<br>20903 - Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials<br>30401 - Health-related biotechnology<br>30402 - Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)<br>30403 - Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions [pharmacogenomics, gene-based therapeutics])<br>30404 - Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)<br>30405 - Medical biotechnology related ethics<br>40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology<br>40402 - GM technology (crops and livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass feedstock production technologies, biopharming<br>40403 - Agricultural biotechnology related ethics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení projektu probíhalo podle výchozího plánu. Byly získány původní experimentální poznatky co do identifikace degradačních produktů několika polutantů. Řešitelka pokračovala v taxonomické charakterizaci isolovaných bakteriálních kmenů. Byla vyvinuta m

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2000

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2002

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2003/GA0/GA03GA/U/N/9:7

 • Datum dodání záznamu

  19. 5. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 201 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  638 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  849 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč