Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Analýza a prognózy populačního vývoje ČR

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Analysis and prognoses of the population development of the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  Analysis and prognoses of the population development of the Czech Republic will be based on unconventional processing of primary data with an application of modern techniques of demographic analysis. Analysis will take into consideration larger historicatrends and European and world context but at the same time it will focus the specific situation in Czechia after 1989. It will look for determinants of demographic changes as a result of social and economic transformation. All components of the demographic reproduction will be analyzed with the aim to discover general features and also specific Czech conditions and determinants (fertility, mortality, abortions, nuptiality, divorces, migration). The attention will be devoted also to selected demographicproblems such as demographic ageing, demographic specificities of ethnic groups, changes in the composition of families and households, changing population climate etc. The analysis will serve as a basis for population projections and for

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AO - Sociologie, demografie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Grantový projekt přispěl k analýze a hdnocení změn v demografických procesech v České republice v širším mezinárodním srovnání. Důležitým výsledkem je odlišení dlouhodobých demografických trendů od specifických rysů současné politické, ekonomické a sociá

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2000

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2002

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2003/GA0/GA03GA/U/N/9:7

 • Datum dodání záznamu

  19. 5. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 038 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 894 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  214 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč