Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Stabilita krasového území v okolí ponoru Bílé vody v Moravském krasu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 6 (SGA02004GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Rocks stability near Bila Voda Ponore in Moravian Karst

 • Anotace anglicky

  Slope movements in the karst regions in Moravia were the subject of research in the last three years. Based on the results obtained, the surroundings of the Bílá voda creek ponore in the Moravian karst was chosen as one of the most important places. Thisarea is under the administration of Protected Landscape Area (CHKO) of the Moravian Karst. In the past, several rock collapses occurred, and at the present time, the slope stability in the surroundings of the road III/378 represents the greatest risk. The safety of people is in jeopardy as well. The substance of the project proposed is to continue in the monitoring of the rock face above the ponore based on the facts found out up to the present. Then it is to supplement the knowledge of the general geological, geomorphological and hydrogeological development of the area. The subject of the investigation will also include the evaluation of the effect of the collapsed blocks at the bottom of the valley of the Bílá voda creek on the total stability

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DB - Geologie a mineralogie

 • CEP - vedlejší obor

  DO - Ochrana krajinných území

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10504 - Mineralogy<br>10505 - Geology<br>10506 - Paleontology<br>10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešený projekt shrnuje dosavadní poznatky o inženýrskogeologickém výzkumu v okolí ponoru potoka Bílá voda u Holštejna v Moravském krasu. Nad ponorem vede silnice č. III/3783, která je trvale ohrožována padáním bloků ze skalní stěny nad ponorem. Významná

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2004

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2006

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP07-GA0-GA-U/03:2

 • Datum dodání záznamu

  16. 10. 2007

Finance

 • Celkové uznané náklady

  995 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  995 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč