Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Geotermální zdroje, jejich limity a trvale udržitelné využití: benešovsko-ústecký zvodněný systém

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 10 (SGA02007GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  205/07/0691

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Geothermal resources, their limits and a sustainable development: Benešov-Ústí aquifer system

 • Anotace anglicky

  Study of geothermal resources will be carried out in the extended Benešov-Ústí aquifer system of the Bohemian Cretaceous basin. The system represents the Czech largest thermal water accumulation and as well very promising region as to potable groundwaterabstractions. Thermal waters of the system have been withdrawn, with generally increasing intensity, in the towns of Ústí nad Labem and Děčín and their surroundings for more than one hundred years. Consequently, natural hydrogeologic conditions have beenseverely affected that could in long-term intervals result in temperature degradation and changes in chemical composition of these thermal waters. Based on conceptual and numerical modeling and hydrological and thermal balance limits of sustainable groundwater development and protection will be determined within the whole aquifer system. Spatio-temporal relations of thermal and fresh groundwater will be forecasted in close context with general environmental protection. Scientific and methodic

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DA - Hydrologie a limnologie

 • CEP - vedlejší obor

  DB - Geologie a mineralogie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10501 - Hydrology<br>10502 - Oceanography<br>10503 - Water resources<br>10504 - Mineralogy<br>10505 - Geology<br>10506 - Paleontology<br>10617 - Marine biology, freshwater biology, limnology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výsledky získané během řešení projektu jsou přínosem k poznání mechanismu přenosu a redistribuce zemského tepla v západní části české křídové pánve a k ocenění geotermálního potenciálu území a naplňují cíle projektu. Z 23 publikací jsou 2 v impaktovaných

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2007

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2009

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  22. 4. 2009

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP10-GA0-GA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  22. 1. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 350 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 350 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč