Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Ekofyziologické charakteristiky kmenů z hlavních skupin bakterioplanktonu údolní nádrže a jejich mortalita způsobená predací prvoků a virovou lyzí

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 11 (SGA02008GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  206-08-0015

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Ecophysiological traits and grazing- and virus-induced mortality of bacterial strains representing major bacterioplankton groups in a reservoir

 • Anotace anglicky

  The bacterioplankton of the Římov, an important drinking water reservoir, is dominated by just a few bacterial groups and we lack fundamental data on the ecophysiological characteristics which allow these groups to dominate. Recently, we succeeded in isol

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DA - Hydrologie a limnologie

 • CEP - vedlejší obor

  EH - Ekologie – společenstva

 • CEP - další vedlejší obor

  EE - Mikrobiologie, virologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10501 - Hydrology<br>10502 - Oceanography<br>10503 - Water resources<br>10606 - Microbiology<br>10607 - Virology<br>10617 - Marine biology, freshwater biology, limnology<br>10618 - Ecology<br>10619 - Biodiversity conservation

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt se zabýval studiem sladkovodních planktonních bakterií. Byly úspěšně vyřešeny všechny dílčí cíle, celkem bylo zveřejněno 21 článků v IF časopisech (vše s vícenásobnou dedikací). Řada článků ve velmi kvalitních časopisech (Q1), jako Environmental?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2012

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP13-GA0-GA-U/02:3

 • Datum dodání záznamu

  17. 5. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 989 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 989 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč