Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Skladatelské svazy a kulturní politika v socialistických zemích v 50. a 60. letech 20. století

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202100005

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Palackého v Olomouci / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  21-19041S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Composers' Unions and Cultural Policy in Socialist Countries in the 1950s and 1960s

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to provide a comprehensive look at the organisation of music culture represented by composers’ unions in the former Czechoslovakia and other Communist countries, taking into account their individual historical and political developments. Composers’ unions were established or reorganized in these countries, after World War II, based on the Soviet model. They were connected to the ruling Communist Party and granted funds and decision-making power. The project attempts to shed light on the forms of cultural policy implementation in the music sector and analyze contemporary sources to identify the roles played by the music industry stakeholders (composers, performers and musicologists). The specific time period of the 1950s and 1960s showcases the application of mechanisms designed to gain governmental control over musical culture, as well as the developing liberalization efforts within composers' unions. The main output will be a collective monograph of approximately 400 pages by an international team of authors.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 882 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 882 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč