Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny pod Řípem

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202100005

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Centrum pro teoretická studia

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  21-25440S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Eneolithic long barrows in Bohemia and reconstruction of the ritual landscape around the hill of Říp

 • Anotace anglicky

  The project focuses on the key theme of European prehistory: the beginnings of burial mounds and manifestations of monumentality. Long barrows, burial monument of the Proto-/Early Eneolithic in Central/Northwestern Europe are representing the earliest manifestation of funerary monumentality of the European farming communities, following tradition of Neolithic longhouses. Their systematic research in Bohemia did not develop for long time. Aerial prospection in recent decades has identified several sites with the probable occurrence of these monuments. Their concentration in the Říp hill region enables the study of their landscape context. The research methodology is based on extensive geophysical prospection and a combination of archaeological and scientific methods. We aim to clarify the origin, development and purpose of these hitherto unknown monuments using spatially limited excavation and pedological sampling of 2 sites and thus contribute to the discussion of the origin of burial mounds in the Central European Neolithic & Eneolithic and their significance in the ritual landscape

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 948 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 948 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč