Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Archeologické předměty s aplikovanými emaily - přínos archeometrie pro poznání výrobních technologií

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202200004

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  22-00828S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Enamelled Archaeological Objects - Archaeometry Contribution to the Knowledge of Production Technologies

 • Anotace anglicky

  The study will focus on metal artefacts decorated with enamels from an extensive time period (La Tène, Roman and Migration Periods). The artefacts will be assessed from both archaeological and chemical perspectives. Owing to different materials used, a number of analyses (such as SEM/EDS or LA-ICP-MS) will be performed to determine their chemical composition. A key stage of the project will compare the data within the European region, including the typological and chronological classification of the artefacts. The project will also concentrate on the location distribution of the finds in Central Europe. Planned project outputs will involve publishing professional articles in international journals on the topics of characterizing objects from chronologically different groups, issues of determining individual production circuits and identifying the raw materials used in the production of artefacts. The main project benefit will consist in providing detailed information about the specific type of the finds from our region, including the archaeological and archaeometric data related.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 6. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 647 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 623 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  21 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 tis. Kč