Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Ohniskové obrazy: násilí a nelidskost v současném umění a mediální kultuře

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202200004

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Fakulta humanitních studií

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  22-17984S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Focal images: Violence and Inhumanism in contemporary art and media culture

 • Anotace anglicky

  The project offers an interdisciplinary analysis of modern “inhumanism” of contemporary images in the perspective of contemporary art. The key operational concept of “focal images” stands for the images that violently reconfigure man’s relationship both to the world and to himself. However, in the case of the “focal images” such violence remains hidden, as does the very figurative nature of the operation in question. Images of this type represent the relationship between man and the world as inappropriate, the cruelty being already rooted in their technological nature (mainly digital, but not necessarily). Yet instead of vivisecting and translating images into the language of analysis, the interdisciplinary team will expose the selected influential images as peculiar “lenses” whose convergent projection is an “inhuman” image of man. The project will enter a gallery environment as well. Besides an English monograph and a series of fourteen articles, there will be a group exhibition, three international workshops and three seminars for lay audience at the National Gallery in Prague.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60401 - Arts, Art history

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  19. 7. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 155 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 155 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč