Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Jejich vlastními slovy: Jak a proč dochází ke zločinu v autobiografických narativech pachatelů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202200004

 • Hlavní účastníci

  Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta filozofická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  22-30281S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  In their own words: How and why crime occurs in the autobiographical narratives of offenders

 • Anotace anglicky

  This project is motivated by an interest in how and why crime occurs from the perspective of offenders. Grounded in sociology of crime and particularly narrative criminology, the aim of the project is to examine how the perpetrators of petty, economic, and political crime make sense of their criminal action in their autobiographical narratives. We assume that comparing autobiographical narratives of different types of offenders in a socio-cultural context that has been rather excluded from narrative criminological research will allow for expanding the existing knowledge on the role of life stories in criminal action. The research is based on the method of narrative interviewing, supplemented with the procedure of life history calendar as adapted to qualitative research to increase the quality of the retrospective longitudinal data. Research participants will be recruited using three channels: NGOs, the Probation and Mediation Service and the Prison Service. The main outputs will be five published papers (3x Jimp, 1x Jsc, 1x Jost).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50502 - Criminology, penology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AG - Právní vědy

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 6. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 953 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 953 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč