Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vývoj nových 3D hierarchicky strukturovaných polysacharidových a proteinových porézních systémů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202200004

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzitní institut

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  22-33307S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of novel 3D hierarchically structured polysaccharides and proteins porous systems

 • Anotace anglicky

  The hierarchically ordered mesoporous materials from biomacromolecular systems will be developed in the proposed project. In the first step, we will focus on finding and understanding of the optimal conditions for the processing of biopolymers solution (hyaluronan, hydrophobized hyaluronan, silk protein and corresponding conjugates with DNA) into 2D substrates via controlled evaporation of solvents with or without the action of self-organized convective flows. Second step will be the post-treatment of the self-organized films by the good/poor solvent mixtures in the time-sequenced phase separation method enabling preparation of various types -hierarchically ordered micro and nano pores. The next step will be the implementation of acquired knowledge into 3D printing technology (extrusion, electrospinning writing) in order to prepare primary macro porous scaffolds with micro and nano pore substructures. Finally, the cells interactions with this 3D structures of materials will be studied in dependence on cell type, type of the material, type of the substrate porosity.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10404 - Polymer science

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CD - Makromolekulární chemie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  11. 5. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 629 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 629 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč