Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Studium fyziky z-pinčového plazmatu pomocí nových diagnostických metod využívající rychlé ionty

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202300001

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  23-04679S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The study of z-pinch physics with novel diagnostic methods using fast ions

 • Anotace anglicky

  Z-pinches are studied as powerful sources of x-rays, neutrons, and charged particles. Understanding processes in z-pinch plasmas is not possible without detailed knowledge of magnetic field distribution. Even though z-pinches have been studied since the 1950s, there is a lack of established methods for magnetic field measurements. In 2019, we used a 3 MA z-pinch to produce beams with a 60 MeV end-point energy, the highest value observed in pulsed-power devices. High-energy ions enabled us to make a proof of principle of novel diagnostics (z-pinch-driven ion deflectometry). The main purpose of this project is to use ion deflectometry to study z-pinch physics. For this reason, we plan to improve this method to be universally applicable to various machines. We want to employ this diagnostics to address three of the long-standing questions in z-pinch physics: 1. What is the magnetic field evolution in current-carrying plasmas? 2. What is the mechanism of ion acceleration and fusion proton production? 3. What mechanisms influence magnetic-field distribution in z-pinch plasmas?

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BK - Mechanika tekutin<br>BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  17. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 561 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 561 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč