Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Alternativní příprava kapilárních monolitických kolon z diskrétních částic s využitím superkritické vody

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202300001

 • Hlavní účastníci

  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  23-04703S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Alternative route to capillary monolithic silica columns from discrete particles treated with supercritical water

 • Anotace anglicky

  When working on the use of supercritical water (SCW) to modify the inner surfaces of fused silica capillaries in our previous project, we have discovered a surprising phenomenon when using SCW to treat a fused silica capillary packed with silica microspheres. The action of SCW turned the packed bed of discrete silica microspheres into a 3D monolithic network with nearest neighbor microspheres connected through necks. The network obviously resulted from redistribution of the microsphere material and it was stable even after drying. The geometry and surface structure of the 3D network varied widely with the operating conditions. This finding may provide an alternative to conventional preparation of monolithic silica capillary columns for liquid chromatography. The purpose of the project is to evaluate the potential of this route to capillary columns for liquid chromatography. To provide a suitable counterpart to test the performance of this novel type of monolithic columns, organic-silica capillary columns containing polyhedral oligomeric silsesquioxanes will be developed in parallel.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10406 - Analytical chemistry

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CB - Analytická chemie, separace

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  17. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 684 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 684 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč