Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Experimentální určení difuzivity beryllia v pyroxenech a plagioklasech: nový nástroj pro geospeedometrii

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202300001

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  23-04734S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Experimental determination of Be diffusivity in pyroxenes and plagioclase: a new tool for geospeedometry

 • Anotace anglicky

  Volcanic eruptions represent major societal hazards. Constraining the timescales of pre-eruptive processes in active volcanic systems is paramount to understand magma chamber dynamics and the triggers for volcanic eruptions. Temporal information of magmatic processes is locked within the chemical zoning profiles of crystals but can be accessed by means of elemental diffusion chronometry. The precondition and the basis of any geospeedometric study is to rely on well constrained and reliable diffusivity values determined, for the elements of interest, by means of experimental petrology. In this project it is proposed to experimentally investigate the diffusion of Be in pyroxenes and plagioclase. The new experimental data on Be diffusion can give the possibility to investigate the magmatic processes happening at the timescales of hours/days before the eruption. These new data will be applied to characterize the residual Be diffusion profiles retrieved in natural rocks erupted at Cumbre Vieja volcano (La Palma, Volcano Islands) and thus to determine the timescales of the eruption.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10504 - Mineralogy

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DB - Geologie a mineralogie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  17. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 413 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 413 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč