Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Syntéza a fotofyzikální a (foto)chemické vlastnosti nových derivátů cyaninů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202300001

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  23-05111S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Synthesis and Photophysical and (Photo)chemical Properties of Novel Cyanine Derivatives

 • Anotace anglicky

  Despite the widespread utilization of polymethine dyes - cyanines - and the evident importance of the polymethine chain modification, the strategies to synthesize/modify chain-substituted cyanines remained surprisingly underdeveloped and limited for decades. In this project, we propose fundamentally improved and novel strategies to prepare hitherto unavailable cyanine derivatives through a detailed understanding of the mechanisms of the proposed reactions and photoreactions. The major objective is to synthesize novel cyanine derivatives with improved optical, photophysical and chemical properties that could be of future interest in diverse fields of science and applications, such as phototherapy, super-resolution imaging or tissue visualization. Combined laboratory experiments and physico-chemical studies are proposed to provide a comprehensive picture of the developed preparation methods and properties of the prepared cyanine derivatives.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10401 - Organic chemistry

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CC - Organická chemie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  17. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 992 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 992 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč