Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vznik vrcholně středověké keramiky - hrnčířské pece a jejich vsádky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202300001

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  23-07863S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Emergence of the high medieval pottery – the pottery kilns and their batch

 • Anotace anglicky

  The project’s main objective is comprehension of the technological transformation of pottery during the 13th and the early 14th centuries, which lead to deepened specialisation and improved craftsmanship. The objective will be achieved by studying archaeological finds of pottery kilns with partially preserved loads from the area of the Bohemian-Moravian Highlands and the Uherské Hradiště region. The initial hypothesis, which will be tested, is that the beginning of the use of pottery kilns goes hand in hand with a positive change in the quality of the vessels in the sense of an increased material homogeneity and uniformity of kiln loads. The positive change will also be studied on the formation techniques development. The project will provide morphological-typological analysis with an accent on differences and organisation in pottery production in relation to the studied workshops’ production capacities.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  19. 4. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 163 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 163 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč