Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Epistemické logiky a usuzování o znalostech

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 6 (SGA02004GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Epistemic logics and reasoning about knowledge

 • Anotace anglicky

  In the sixties of the last century the term epistemics logics has become used for formal investigations of epistemic concepts of knowledge and belief. In modern epistemology there is a tradition that a theory of knowledge is reconstructed as a. kind of modal logic. Epistemic logic is then understood as a formal modal logic with special epistemic axioms. Underlying modal logic is about both modalities of possibility and necessity that have been studied since ancient times. But interpretations vary. Thus,our main goal in this project is l. To study logical tools which were developed during main periods of epistemic research on the base of different philosophical principles; 2. To analyse new concepts that are necessary for understanding actual epistemicactivities; 3. To find answers to controversial questions of unity and difference of knowledge items together with their formal logical structure. On the base of such a study we want to develop a systematic approach to logic of knowledge and

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AA - Filosofie a náboženství

 • CEP - vedlejší obor

  AB - Dějiny

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60301 - Philosophy, History and Philosophy of science and technology<br>60302 - Ethics (except ethics related to specific subfields)<br>60303 - Theology<br>60304 - Religious studies

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byly prozkoumány různé přístupy k epistemickým logikám z pohledu obecných znalostních přístupů.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2004

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2006

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP07-GA0-GA-U/03:2

 • Datum dodání záznamu

  16. 10. 2007

Finance

 • Celkové uznané náklady

  285 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  285 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč