Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Intenzifikační funkce veřejných logistických center vhodných k implementaci v podmínkách ekonomiky ČR

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Funktion of the Public Logistics Centers Acceptable for Implementation in Conditions of the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The Europian Single Market should be a basis for Europian competitivness in the 21 century. To built an effective connectionsd between "high - tech" regions is one of thme most important problems. It is necesssary to built an effective systém of transporinfrastructure and logistics centrers. This project wants to analyse suply and distribution logistics chain in export, import and domestic transit and to prognose logistics chains on the teritory of the Czech Republic.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AH - Ekonomie

 • CEP - vedlejší obor

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

 • CEP - další vedlejší obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20104 - Transport engineering<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt splnil požadované cíle. Ze závěrů oponentního řešení vyplývá, že cíle i překročil. Zřejmě mohla být lepší koordinace se státní správou (viz doporučení v oponentním posudku), nicméně to nebylo v původním úkolu a z hlediska GA ČR to tedy není předm

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2001

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2002

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2003/GA0/GA03GA/U/N/9:7

 • Datum dodání záznamu

  19. 5. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  449 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  299 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  150 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč