Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Mikroekononomie vysokoškolského vzdělání a metody hodnocení vědecké výkonnosti na vysokých školách

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 6 (SGA02004GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Microeconomics of Higher Education and Methods of Evaluation of Research Performance at Universities

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is to summarize basic elements of the microeconomic theory of an educational institution as a firm, consumers` behaviour on the market of educational services and analyze the educational sector as an industry. Educationis considered to be a mix of public and private good. Educational institution is considered to be a non-profit (public) firm. The microeconomic model of a market of educational services will be used to analyze different forms of financing of education and responses of the educational services market to the financing patterns. Different forms of financing, such as educational bonuses, direct state subsidies, mixed private and public financing including sponsoring are to be considered and analyzed. A special emphasis will be made on the sector of higher education. A part of the research agenda will be the economics of sponsoring. Methods of evaluation of research performance of universities as a tool for differentiation of educational institutions

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AH - Ekonomie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Dvěma nosnými výzkumnými tématy projektu byly: (a) Modelování a simulace konkurenčního chování vysokoškolských vzdělávacích institucí s využitím nástrojů mikroekonomické teorie, (b) Metody hodnocení vědecké výkonnosti vysokoškolských institucí a jejich p

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2004

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2006

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP07-GA0-GA-U/03:2

 • Datum dodání záznamu

  16. 10. 2007

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 392 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 392 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč