Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Využití nástrojů a metod manažerského účetnictví v rámci Corporate Governance

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 10 (SGA02007GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  402/07/0153

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Aplication of Management Accounting Tools and Methods in Corporate Governance

 • Anotace anglicky

  The aim of the proposed project is (a) to test the hypothesis whether the efficient system of contemporary methods and tools of management accounting contributes to owners' protection and prevents the company's management from taking improper decisions and (b) to design the system of management accounting tools and criteria that contribute to higher quality of corporate governance procedures; the research will be mainly focused on methods to prevent managers from improper behaviour and - it such a typeof actions managers take - to reveal them effectively and promptly. The research project will be focused on legal and economic aspects of corporate governance; particularly in terms of definition of authority and responsibility regarding goal setting andachieving. Subsequently, potential risks related to taking of faulty decision, conflicts of interest and improper behaviour will be defined. Similarly, motivation issues and remuneration schemes will be analysed. Substantial part of the research project

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AH - Ekonomie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt přinesl nové poznatky ve směru využití metod a nástrojů manažerského účetnictví v rámci corporate governance. Byl vytvořen systém hodnotových nástrojů a kritérií, který přispěje k vyšší kvalitě corporate governance. Empirické šetření potvrdilo o?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2007

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2009

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  22. 4. 2009

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP10-GA0-GA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  22. 1. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 697 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 697 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč