Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Nová teorie správy společností CG (Corporate Governance) pro neziskový sektor a její aplikace na vybrané instituce v ČR

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 10 (SGA02007GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  402/07/0563

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  New Theory of CG for Not-for-profit-sector and its Application on Selected Institutions in Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The basic idea of submitted project is to elaborate new theory of Corporate Governance for not-for-profit sector. Theory is concertrated on the basic issues of the owners and ownerships relation in this particular sector including substitution of the owners in the case the owners are vague or not existing. Application of theory for owners and theory for all takeholders will be elaborated as well as theory of incomplete contract and organizational architecture of boards for not-for-profit institutions. These theoretical principles will be followed by elaboration of methodological guidelines for increasing quality of Corporate Governance in not-for-profit sector, in some cases there are initial application. The methodological guidelines will be used forpreparation of the code of Coporate Governance for not-for-profit sector in the Czech Republic. Methodological phase is followed by pilot implementation of theoretical principles and methodological guidelines on selected 2 - 3

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AH - Ekonomie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Nelze souhlasit s tvrzením řešitelů, že stanovené cíle byly bezezbytku naplněny. Na nedodržování naplánované metodiky a plánovaných publikačních výstupů již upozorňovaly předchozí hodnocení Dílčích zpráv, řešitelé však přesto tyto skutečnosti ignorovali?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2007

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2009

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  22. 4. 2009

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP10-GA0-GA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  22. 1. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 342 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 342 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč