Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Pohřebiště neolitických zemědělců s lineární keramikou ve Vedrovicích

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Burial ground of Neolithic agrarians with linear pottery in Vedrovice

 • Anotace anglicky

  The objective of the project is the completion, documentation analysis and archeological and historical evaluation of inventor sources of burial grounds of the Neolithic people with linear potter (LnR) in Vedrovice I (the location "Široka u lesa" - at least 11 graves) and II (the location "Za dvorem" - so far at least 16 graves) as well as 14 skeletons of the LnK people found in the settlement near Vedrovice. All this material comes from field investigations carry out by the staff of the Moravian Provincial Museum in Brno in 1975 1996, and still not elaborated. These archeological sources are o unique importance (the burial ground Vedrovice I is the oldest and s far only ancient continuously explored burial site in the Czech Republic and one of the very few in Central Europe). The project will require a comprehensive interdisciplinary elaboration and evaluation of the funerary accumulation of Vedrovice and (together with other complex burial grounds of the LnK in Moravia) in the widest Europe c

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Erudice navrhovatele je mimo pochyb a text rozboru řešení projektu svědčí o příslibu zdárného ukončení. Publikace největšího evropského pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích bude pro masívní zapojení dalších vědních disciplín (

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2000

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2001

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2002/GA0/GA02GA/U/N/7:3

 • Datum dodání záznamu

  1. 4. 2003

Finance

 • Celkové uznané náklady

  814 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  814 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč