Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Edice nápisů okresu Kutná Hora

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Národní památkový ústav

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Publication of the inscriptions of the Kutná Hora district

 • Anotace anglicky

  The project to publish the inscriptions of Kutná Hora district includes completion of the applicant's manuscript and its subsequent publication by ARTEFACTUM (the publication division of the Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences). Thibook would be published as the next volume of the series Corpus Inscriptionum Bohemiae (the first volume was published with the support of the Grant Agency of the Czech Republic, grant number 404/96/0932). The study is being processed pursuant to the editorial criteria employed in the first volume of the Corpus as well as in comparable foreign epigraphic editions. It includes all the inscriptions up to 1800, within the current boundaries of the Kutná Hora district. It does not include the inscriptionofeither the City of Kutná Hora (already published in the first volume of the Corpus), or of the town of Eáslav (which will require a separate volume). The estimated size of the book is cca 400 pages plus 100 pages of photographic appendices. The

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výsledkem grantového projektu je kvalitní epigrafické edice, která zpřístupňuje prameny především badatelům v oblasti historie a dějin umění, vhodná rovněž pro výchovu studentů. Vzhledem k povaze a k umístění epigrafických památek je současně významným p

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2001

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2002

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2003/GA0/GA03GA/U/N/9:7

 • Datum dodání záznamu

  19. 5. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  660 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  390 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč