Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Pražský hrad jako centrum českého státu ve světle pohřbívání v době přemyslovské a lucemburské

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Prague Castle, centre of Czech state, in the mirror of cemeteries and tombs in the time of Přemyslid´s and Luxembourg´s Dynasties

 • Anotace anglicky

  This project - phase of the complex analysis of the Prague Castle - aims at the collection and revision of sources for all funerary activities within the Prague Castle and Hradcany precincts datable into the 9th - 15th centuries. The choice of the site

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AB - Dějiny

 • CEP - vedlejší obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - další vedlejší obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu byly zpřístupnit pramennou základnu k dějinám pohřbívání na Pražském hradě. Tento cíl byl splněn zpracováním rozsáhlého katalogu (8 svazků), připraveného k publikaci a analytických studií, které byly nebo v dohledné době budou publikovány,

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2001

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2003

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2004/GA0/GA04GA/U/N/A:11

 • Datum dodání záznamu

  30. 5. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 808 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  813 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  1 025 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč