Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Kladsko - dějiny regionu na pomezí. Studie z hospodářských a sociálních dějin, z historiografie a vztahu Kladska k Čechám a ke Slezsku

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Hradec Králové / Pedagogická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Klodzko - history of a borderland region. Papers on economic and social history, historiography and relations Klodzko Bohemia/Silesia.

 • Anotace anglicky

  The parts of the Project, i.e. analytic research of the economic and social history of Klodzko, description of the evolution of the Klodzko historiography as well as the deeper knowledge of relations between Klodzko and Bohemia and Silesia, will create asolid basis to write a modern scientific monograph on the Klodzko region history. The research of the economic and social history of Klodzko should give the first scientific portrait of that evolution, which was totally omitted in the preceding Czech, Polish and German historiography. The aim of studying the evolution of the Klodzko historiography is to disclose causes of the different understanding and evaluation of some phenomena concerning the Klodzko history within the Czech, Polish and German historiography. Close links between Klodzko and Eastern Bohemia existing in many phases of the medieval as well as of the modern evolution will be supported by new results of the research of the Easter Bohemia history, which were acquired when

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AB - Dějiny

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Při řešení projektu byly naplněny cíle:- vědecké - rozšíření poznatků a pramenné základny o dějinách Země Kladské; - publikační - dva svazky Kladského sborníku a jeho dvě supplementa, řada článků v jiných sbornících a odborných časopisech;- politicko - p

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2002

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2004

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2005/GA0/GA05GA/U/N/B:7

 • Datum dodání záznamu

  2. 6. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  927 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  927 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč