Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Hrad Přerov a polský průnik na Moravu kolem r.1000

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 2 (SGA02003GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  ARCHAIA Brno z. ú.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Tha castle Přerov and the Polish penetration to Moravia about the year 1000

 • Anotace anglicky

  The time about the turn from the 1th and 2th millenium stands in the foreground of the historical research, because then rose states, which since determinated the character of the middle Europe. We knows from the historical sources, that then it wasfought the struggle between the Czech and Polish state about the Moravia . For about twenty years fell this land under the Polish influence. Archaeological research in the last two decades of 20th century succeeded to reveal in the North Moravian townPřerov the remainders of the early medieval castle fortified by a rampart, accompanied by block houses, with very good preserved wooden elements. The character of some parts of the material culture, dendro - data as well as the coins finds allow topronounce thehypothesis that there on the border of very important international communication was the stronghold of Polish sovereign Boleslav Chrobry (the Brave). The numerous and first- rate archeological sources could estimate the nature of the

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AB - Dějiny

 • CEP - vedlejší obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt "Hrad Přerov" byl zaměřen na vyhodnocení důležitého horizontu moravsjkých dějin - počátek 1. tisécioletí n.l., období polského mocenského zásahu na Moravu. Práce se opírala o vyhodnocení atrcheologických výzkumů v Přerově.-- Horním náměstí 8, 9 a

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2003

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2005

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP06-GA0-GA-U/07:6

 • Datum dodání záznamu

  15. 1. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 002 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  828 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  174 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč