Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Proměny elit v době vzniku přemyslovského státu. Vztah vybraných pohřebišť k soudobým hradům

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 8 (SGA02005GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  404/05/0232

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Transformations of elites in the period of emergence of the Přemysl-dynasty state. Relations between selected cemeteries and hillforts

 • Anotace anglicky

  The project is aimed to analyze and present the material from the burial-grounds inside (Klecany II) or outside important early medieval hillforts (Roztoky-Žalov I, II-Levý Hradec, Klecany I) and try to find their relations. There are graves with spurs,silver and golden jewellery indicating the ruling elite in these burial-grounds.The entire archaeological and environmental evidence will be analysed and the data (incl. magnetometry, aerial photography, trial trenching, paleobotany, paleopatology, DNA bone tests and RFA tests) processed and studied in relation to other sites of the period, especially in the teritory between Levý Hradec and the Prague Castle. In the case of not well known hillfort Klecany will be reconstruct the origin and new role of the hillfort in the histrorical context of 10th century Bohemia. Analysis of burial grounds will allow the formulation of new hypothesis about social stratification of the burial grounds. Total we want publish about 320 graves.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt umožnil konzervaci a dokumentaci nálezů z pohřebišť, omezené dokončení terénního výzkumu a jeho plné odborné vytěžení. Vytvořili jsme katalog pohřebišť Klecany I (74hrobů), Klecany II (41 hrobů), Žalov-cihelna (ŽAC- cca 150 hr.), Žalov-Panenská (

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2005

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2007

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  2. 5. 2007

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP08-GA0-GA-U/04:3

 • Datum dodání záznamu

  16. 12. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  558 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  558 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč