Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Neolitické sídliště v Mohelnici u Zábřeha

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 8 (SGA02005GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Neolithic Site in Mohelnice by Zábřeh

 • Anotace anglicky

  In Czech Republic, two extensive areal excavations of Neolithic sites were carried out at Bylany near Kutná Hora and Mohelnice near Zábřeh. Rich finds were to solve questions on the chronology of the Late Stone Age. Until now, only the processing of Bylany was undertaken. The death of the Mohelnice research head, Rudolf Tichý (1993), interrupted the site analysis works. After preliminary reports by Radomír Tichý, within the framework of a project "Analysis of Neolithic Site in Mohelnice by Zábřeh", provided by the Grants Agency of the Czech Republic (2001-2003), processing of field documentation was undertaken, all important finds were described and drawn (over 80 000 fragments of pottery and other artefacts) and first version of analysis of this sitewas prepared. The aim of the proposed project is a processing and completing of analyses (stone industry and others), interpretation of the field situation, the chronological development of the site in the Neolithic and successive periods of

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt navázal na předchozí grant (registrační číslo 404/01/0190), kterým byl zpracován veškerý dostupný materiál z výzkumu neolitického sídliště v Mohelnici v letech 1953, 1956-1965, 1970-1971 a provedeno prvotní zhodnocení tohoto výzkumu. Nový projekt

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2005

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2006

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP07-GA0-GA-U/03:2

 • Datum dodání záznamu

  16. 10. 2007

Finance

 • Celkové uznané náklady

  482 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  482 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč