Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Aktuální úkoly výzkumu a záchrany římsko-antických památek u Mušova

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 8 (SGA02005GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  404/05/2455

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Urgent tasks of research and rescue of the Roman archaeological monuments at Mušov

 • Anotace anglicky

  New archaeological evidence of Roman building and fortifying structures on the "Hradisko-Burgstall" by Mušov, hundreds of small artefacts and coins of ancient origin deeply in non-Roman territory, rank the location among the most important discoveries ofRoman frontier and provincial archaeology in central Europe. The results of the research carried out here, which are already prepared for printing, meet with wide international response and are utilised also for prestige projects within EU. However, somenot resolved problems still remain. Besides the situations indicating the utilisation of the area already in the Augustan-Tiberian period (e.g. the beginning of the first century), it is dealing especially with the determination of real extent and character of Roman activities in the second century and with the problems related to the end of Marcomannic Wars in 180 AD and its aftermath. The project is also concentrated to archaeological evidence in subsequent period. They are probably connected

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem výstupu, jehož hlavní část je předkládána v rukopisné formě a bude následně připraven pro publikaci jak v české, tak v německé verzi, byl pokus o objasnění otázek, které po veškerých předchozích výzkumech na zmíněné lokalitě a v jejím okolí zůstáva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2005

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2007

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  2. 5. 2007

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP08-GA0-GA-U/04:3

 • Datum dodání záznamu

  16. 12. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 639 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 639 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč