Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Sklo středověkého Brna a jeho postavení ve střední Evropě

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 10 (SGA02007GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  404/07/0004

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Glass of Medieval Brno and Its Position in Central Europe

 • Anotace anglicky

  The sense and aim of the project is a comprehensive evaluation of the finds of hollow glass from the 13th to the mid-16th centuries in Brno (with regard to the finds in Moravia) and final edition of a separate publication including a complete catalogue of glass finds with finding situations and a selection of associated finds, mainly imports. In this publication glass is regarded as a specific historical source of material nature enabling the observation of social status of owners as well as trade, cultural and economic connections to the other European countries. From 135 archaeologically excavated features in the historical town core of Brno come about 2200 items of hollow glass already processed by the proposer, documented and typologically classified into six time horizons. However, the major part was published only selectively without the possibility of a deeper view of the contents of particular horizons and their incorporation into a wider European context, which is one of the main

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AB - Dějiny

 • CEP - vedlejší obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - další vedlejší obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Hlavním úkolem grantového projektu bylo zpracování a vyhodnocení nálezů středověkého skla z Brna (13. až pol. 16. století) a jeho zařazení do evropského kontextu, což se v zásadě podařilo splnit. Kromě několika studií, které se soustředí na problematiku

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2007

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2008

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 4. 2008

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP09-GA0-GA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  22. 10. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  991 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  991 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč