Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Slovanské pohřebiště z 2.pol. 9.-poč.12.stol. v Mušově.Katalog

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Slavonic burial ground of the latter half of the 9th to the early 12th centuries at Mušov. Catalogue.

 • Anotace anglicky

  The inhumation burial ground ( at the place called Areál ) exposed by the rescue research in years 1980-1983 is so far one of the completely studied necropoles of the ring wall period in Moravia ( 259 graves ). It thus yields not only important data about the arrangement of the cemetery and the character of the burial rite, but also priceless data about the cultural development in Moravia at the time of Great Moravia, its fall and in the subsequent period when gradually there is a transition from groupburials to line ones. The catalogue containing complete data about the find situation and the individual finds will be complemented by numismatic, anthropologic and metalographic analyses. The publication of important information will yield priceless sources for solving historic problems ( the continuity and discontinuity of the development in the post-Great Moravian period ) and, together with its computerized version, it will become a part of a broader database within projects guaranteeing the preserv

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AB - Dějiny

 • CEP - vedlejší obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výsledkem v podstatě publikačního projektu je katalogová práce, která se tč. nachází v tisku a o níž podrobnou informaci podává posudek doc. Měřinského (3.str.). Katalog obsahuje standardní dokumentaci 260 hrobů s 265 pohřby z pohřebiště v Mušově, datova

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1998

 • Ukončení řešení

  1. 1. 1998

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/1999/GA0/GA09GA/V/6:6

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  198 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  198 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč