Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Hradiště Dänemark u Kutné Hory a závěrečný úsek středního eneolitu v Čechách (3200-2800 př.n.l.)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The hillfort Dänemark by Kutná Hora and the final phase of the Middle Eneolithic in Bohemia (3200 - 2800 B.C.)

 • Anotace anglicky

  The transition between the Middle and Late Eneolithic (c.29th to 28th cent. B.C.)represents a pronounced break during which a substantial transformation of the previous evolution takes place: it is the decline of the cultural groups of the ´old Europe´represented, in the northern half of Bohemia, by the Oivnác Culture, and the coming of the Beaker Cultures. The project covers the period which precedes immediately the transition phase, i.e. the later part of the Middle Eneolithic. - The project goals areas follows: 1. Kutná Hora - Dänemark: analysis and synthesis of the 1980 - 89 investigation results. A. Oivnác Culture settlement area was uncovered by the excavations presenting two settlement phases (early phase: hilltop settlement enclosed by a palisade, later phase: hillfort surrounded by three parallel ditches). - 2. The border regions of the Oivnác Culture: (a) the Kolín region and Eáslav basin, (b) the NW-Bohemian Labe basin: finds and their chronology, settlement pattern and the function o

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • CEP - další vedlejší obor

  EG - Zoologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10613 - Zoology<br>10614 - Behavioral sciences biology<br>10615 - Ornithology<br>10616 - Entomology<br>20103 - Architecture engineering<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Odborný přínos projektu lze spatřovat již v základním zpracování pramenné základny ( nálezový fond ze systematického výzkumu hradiště Danemark, soupisy lokalit a nálezů řivnáčské kultury v regionech Čáslavské kotliny, severočeského Polabí a dolního Poohř

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1999

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2001

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2002/GA0/GA02GA/U/N/7:3

 • Datum dodání záznamu

  1. 4. 2003

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 228 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 228 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč