Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Literární brak.Operace vyloučení,operace nahrazení.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Pulp Literature:Operation of Exlusion,Operation of Replacement

 • Anotace anglicky

  A new, secular conception of noxious reading matter appeared in criticism of so-called blood-and-thunder novels in the 1870s : the term ' literární brak ' ( trash, pulp, Schundliteratur ) tended to denote all forms of popular literature. The campaign against the threat of this ' literary poison ' continued up to 1945 - 58 period, during which the former popular genres, authors and publishers were excluded from, and replaced by ' socialist literature ' . The proposed project aims to describe, in the formof book-length monograph consisting of three studies ( and accompanying texts ), the roots, the programmes, the supporting institutions and the developments in this campaign and consider its effects on Czech literature of the 1940s and 1950s. As a by-product of the project the annotated bibliographies of some of leading popular editions of the 1930s and 1940s will be prepared ( e.g. ' Romány do kapsy ' ).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50801 - Journalism<br>50802 - Media and socio-cultural communication<br>60204 - General literature studies<br>60205 - Literary theory<br>60206 - Specific literatures

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt důkladně mapuje jeden problém české literární kultury , totiž způsobeny recepce populární literatury: procesy jejího (cenzurního vyloučení z dobové literární komunikace i procesy jejího nahrazování texty a žánry tzv. literatury socialistické. Mat

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1998

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2000

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2001/GA0/GA01GA/U/N/9:4

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  297 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  260 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč