Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Elektronizace postupů diachronní lexikografie (na materiálu Staročeského slovníku)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Computerization of procedures of diachronic lexicography (on material from the Old Czech dictionary)

 • Anotace anglicky

  The proposed project consists in the application of electronic methods to the procedures of creating a large diachronic dictionary. Is starting point is the Old Czech Dictionary in its contemporary unfinished phase which facilitates versatile unification, strict usage and formalization of all existing procedures. For this purpose all available computer technologies and specially created electronic aids will be used. Computerization should lead to shorter and more precise lexicographical work and the minimization of additions to its final version will make its output quicker. The corresponding final products, esp. the computerized version of the Old Czech Dictionary with all advantages of later usage, will late on be a base for a long-term project - thebuilding up a complex system of electronic appliances for the creation and use of the diachronic dictionary.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AI - Jazykověda

 • CEP - vedlejší obor

  JC - Počítačový hardware a software

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20206 - Computer hardware and architecture<br>60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  1.Byl naskenován 3.díl Staročeského slovníku (15.-21.sešit) a za pomoci vytvořených programů umožňujících částečně automatizované vkládání byl opatřen kódy vymezujícími jednotlivé úseky a informace slovníkového textu. Vznikly upravené zásady výstavby slo

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1999

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2001

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2002/GA0/GA02GA/U/N/7:3

 • Datum dodání záznamu

  1. 4. 2003

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 171 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 626 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  1 536 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč