Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vliv psychosociálních faktorů a settingu na aktuální a dlouhodobý efekt užívání kanabis z hlediska psychiatrických, psychologických a sociálních rizik

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Palackého v Olomouci / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The influence of setting and psycho-social factors on the immediate and long-term effects of using cannabis in terms of psychiatric, psychological

 • Anotace anglicky

  A pilot study of free and uncontrolled use of cannabis products using the newest findings in the area of cognitive function disorders and physiological changes. Main goal of this study is to construct a map of all the important psychological, social andcultural factors as a part of the so far scientifically neglected settings. On two samples - A: active long-term cannabis users in hidden population and B: users in therapy - the study will use detailed qualitative analysis of case studies to demonstrateand map the influence of settings on the use of these substances. Following this we will be able to identify the important and potentially important risk factors related to using these substances. Thorough monitoring during the pilot study will provide information necessary for the proposal of a large longitudinal research project. The present amount of information available on this topic does not allow us to select an appropriate design of the study, define adequate methods or formulate hypotheses.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  FL - Psychiatrie, sexuologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  30215 - Psychiatry<br>30301 - Social biomedical sciences (includes family planning, sexual health, psycho-oncology, political and social effects of biomedical research)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výzkumný projekt zaměřený na psychosociální souvislosti spojené s užíváním konopných drog splnil vytyčené úkoly ve všech hlavních oblastech a přinesl také několik neplánovaných vedlejších produktů. Prvním úkolem bylo provést komplexní zhodnocení stavu už

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2002

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2004

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2005/GA0/GA05GA/U/N/B:7

 • Datum dodání záznamu

  2. 6. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 744 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 262 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  482 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč