Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Umělecký mecenát olomouckých biskupů a kapituly kolem poloviny 18. století

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 10 (SGA02007GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  408/07/0773

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Artistic Patronage of the Bishops of Olomouc and Metropolitan Chapter around the middle of the 18th century

 • Anotace anglicky

  The aim of the proposed project is the preparation of the manuscript of study about artistic patronage in the area of the bishops of Olomouc and the Metropolitan Chapter of Olomouc in the 30s to 60s of the 18th century. The main topic of the research isthe interpretation of the meaning of visual objects as instruments of communication in the specific cultural, social and political context. The means of study are the analysis and reconstruction of historical and social context of selected visual objects, e.g. the results of different status of patrons, different ways in commisioning and distributing of visual objects and their special meaning and functions in the context of representation of patrons. The additional themes are to show on these examplesthe changes in the system of cultural patronage towards the end of Baroque period in the wider Central European context and to show related changes in the organisation of work practises of artists.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt má tři publikované výstupy a šest výstupů připravených k publikování, včetně zamýšlené dvousetstránkové monografie s ca 200 vyobrazeními o mecenátu olomouckých biskupů a tamní kapituly.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2007

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2009

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  22. 4. 2009

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP10-GA0-GA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  22. 1. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  393 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  393 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč