Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Využití akumulace latetního tepla materiály s fázovou změnou pro snížení spotřeby primární energie v budovách

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 15 (SGA02012GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P104-12-1838

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Utilization of latent heat storage in phase change materials to reduce primary energy consumption in buildings

 • Anotace anglicky

  Project is focused on the reduction of primary energy consumption from non-renewable sources for building operating by thermal energy storage from solar radiation. Research will be focused on the utilization of latent heat storage by phase change materials. Their advantage is in high density of stored energy. Phase change materials will be investigated from the point of view their thermal properties for use as thermal energy storage medium in building structures. There will be evaluated the influence ofthermal energy storage of structures based on the phase change materials on the energy performance of buildings by comparative measurements in existing test attic rooms. Results from practical measurements will be compared with results from mathematicalmodelling with use of climatic data for next development of latent heat storage technique.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JN - Stavebnictví

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20101 - Civil engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Deklarované cíle a záměry projektu byly beze zbytku splněny. Řešitel provedl testování PCMs materiálů a sestavil jejich modely pro PC analýzu a predikci chování. Výsledky jsou doloženy publikacemi (2 výsledky Jimp, 3 výsledky Jsc, 5 výsledků Jrec) a byl?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  31. 3. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 5. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 907 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 907 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč