Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Multifunkční nanočástice: pokročilé metody přípravy a studium jejich fyzikálních vlastností

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 13 (SGA02010GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P108-10-1250

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Multifunctional nanoparticles: smart preparation methods and study of their physical properties

 • Anotace anglicky

  The project is aimed to design of smart nanostructures comprising two or more functional properties. The goal is a preparation, characterization and detailed investigation of physical and chemical properties of such nanoparticles. Subjects of the proposed research are multiferroic materials, composites and core-shellcore and an active shell. Considerable part of the project is focused on study of particular constituents of the nanostructures, e.g. potential magnetic semiconductors based on TiO2 a ZrO2,magnetic spinels etc. The materials will be prepared by advanced synthetic methods derived from the sol-gel technology, hydrothermal method and decomposition. An innovative item is the synthesis design based on knowledge of the nanoparticle Zeta potential under various conditions, e.g. pH. The obtained products will be characterized using a wide range of techniques. The final step involves a detailed investigation of magnetic and multiferroic properties of the prepared nanoparticles and complex structures.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CA - Anorganická chemie

 • CEP - vedlejší obor

  BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

 • CEP - další vedlejší obor

  JJ - Ostatní materiály

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)<br>10402 - Inorganic and nuclear chemistry<br>20502 - Paper and wood<br>20503 - Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)<br>21001 - Nano-materials (production and properties)<br>21002 - Nano-processes (applications on nano-scale); (biomaterials to be 2.9)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl zaměřen na přípravu, charakterizaci a studium fyzikálních vlastností nanočástic. Na základě výsledků se podařilo rozpracovat nové syntetické postupy vedoucí k hybridním vícesložkovým systémům. Předložené výsledky dokládají velmi dobrou úrove?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2010

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 5. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 5. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 112 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 112 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč