Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Instituce v životních příbězích. Víceúrovňová srovnávací analýza biografických vyprávění tří skupin aktérů české společnosti 2. poloviny 20. století

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 13 (SGA02010GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P404-10-0790

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Institutions in life stories. A multilevel comparative analysis of life stories of three groups of actors in the Czech socialist society (1948-1989)

 • Anotace anglicky

  The project is built upon the previous studies of the research team (M. Hájek and J. Kabele) and further advances them by an innovative way. The core of the study consists in the comparative analysis of a large collection (> 200) of biographical interviews with three socio-politically defined groups of actors in the Czech postwar society: members of communist political elite, members of dissent, and ?ordinary people? (both workers and intelligentsia). The modes of institutional (pre-)determination oflife stories will be studied on three levels: a linguistic level will focus on differentiating linguistic aspects of life stories; a narrative level will compare episodic, sequential and dialogical patterns of the biographical interviews; a historical institutional analysis will study how important institutions are represented, described and networked. The objective of the study is (a) to uncover the institutionally bound influence on the life narratives and (b) on this basis to make conjectures aboutthe institutional arrangement of the state socialist society.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AO - Sociologie, demografie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výzkumný tým naplnil plánované cíle, předně analýzu role institucí v interpretacích životních příběhů různých skupin pamětníků socialismu. Přispěl také k rozvoji metod textových analýz. Výsledky výzkumy byly publikovány/odeslány do recenzního řízení v s?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2010

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2012

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP13-GA0-GA-U/02:3

 • Datum dodání záznamu

  17. 5. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 728 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 728 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč