Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Analytici politiky v ústřední státní správě České republiky: praktiky, profesní hodnoty a identita

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 15 (SGA02012GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P404-12-0725

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Policy Workers in the Czech Public Administration: Practices, Professional Values and Identity

 • Anotace anglicky

  The basic aim of the project is an empirical analysis of so called policy workers in the central public administration in the Czech Republic. Due to the complete lack of previous research, the project will bring novel and unique knowledge about this important occupational group. Policy workers will be analyzed in terms of their practices, standard and norms they pursue, background they come from and their identity and self-image. We will test specific hypotheses based upon theory from sociology of profession and sociology of expertise. The findings will be compared with similar research in other countries. The main source of data will be representative quantitative cross-sectional survey (around 1000 respondents), realized in the second year of the project. The results will be in a form of articles submitted to international scientific journals and presented in international conferences.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AO - Sociologie, demografie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt naplnil všechny věcné stanovené cíle; nabízí nové poznatky o vývoji veřejné správy, jejích zaměstnanců, akontabilitě a externalizaci poradenství, často v mezinárodním srovnání. Publikační cíle výrazně překročil a to zejména díky kvalitním publik?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  31. 3. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 5. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 850 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 850 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč